AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 2007 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kurulmuş olup, mükelleflerine güçlü ve tecrübeli bir kadro ile yüksek kalitede denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

AKT, mükelleflerinin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmakta, tespit edilen çözümlerin uyarlanmasında hızlı, doğru ve uluslararası kalitede hizmet sunmayı temel yaklaşım olarak benimsemektedir.
Sermaye Piyasası Kuruluna Tabi İşletmelerde Bağımsız Denetim; Ortakların ve Sermaye Piyasası Kurumlarının kamuya açıklanacak veya SPK tarafından istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile finansal bilgilerin doğruluğunun, gerçeği yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenerek tespiti Denetim Raporuna bağlanmasıdır.
+90 216 580 89 89  |  info@aktdenetim.com.tr
® 2007 | Tüm Hakları Saklıdır.